Len Wein
 « Bill WattersonHoward Weinstein » 

El poderoso Thor 23
John Buscema, Len Wein
El poderoso Thor 24
Walter Simonson, Len Wein
El poderoso Thor 25
Walter Simonson, Len Wein
El poderoso Thor. La búsqueda de Odín
John Buscema, Walter Simonson, Len Wein
El poderoso Thor. ¡Si Asgard pereciera...!
John Buscema, Len Wein
Relatos de los Green Lantern Corps
Mike W. Barr, Carmine Infantino, Paul Kupperberg, Joe Staton y otros