Steve Englehart
 « Whitney EllsworthGarth Ennis » 

Las mejores historias de Batman jamás contadas 2
Steve Englehart, Bill Finger, Edmond Hamilton, Bob Kane y otros
Las mejores historias del Joker jamás contadas
Neal Adams, Jim Aparo, Steve Englehart, Bill Finger y otros
Relatos Salvajes Vol. 2 1
Judo-Karate-Kung Fu
Steve Englehart, Jim Starlin
Shang-chi. Maestro del Kung-fu
Steve Englehart, Paul Gulacy, Doug Moench, Jim Starlin