Lin Carter
 « Angela CarterCleve Cartmill » 

Conan el bucanero
Traducción de Fernando Corripio
L. Sprague de Camp, Lin Carter
Conan el vagabundo
Traducción de Fernando Corripio
L. Sprague de Camp, Lin Carter, Robert E. Howard